Bài T.H. thứ 114( Công phu khuya loạn nhịp)

Mưỡu
Chuông khuya tiếng nhẹ vang ngân
Cúi đầu lạy Phật tâm thần để đâu
hình như mộng đổi thành sầu
nên câu kinh nguyện nhuốm màu nhớ thương.

Nói

Những lần công phu sớm
bóng hình em cứ lỡn vỡn không thôi
trước trang kinh cố tịnh lại tâm rồi
nhưng con chữ rối bời như nhảy múa

Nhất niệm Tâm không còn động nữa
nhị nguyên thuyết xã bỏ An nhiên
nhưng em ơi ! trong cõi trược ưu phiền
khôn dấu được một lời nguyền khó giải .

Khi trái đắng vẫn còn đeo đẳng mãi
ngàn câu kinh đành phải sám hối hoài
Nhớ thương Phật cấm được ai?

Ngày 18 tháng 7 năm 2021

Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn