Nhớ Trần Đại

Lại một ngày buồn lan xuống đời
ra đi bỏ bạn Đại K ơi !
còn đâu năm tháng cùng gieo mộng
đồng cỏ đang thu vắng Ngựa rồi.

Lại thêm lần nữa tiễn người đi
chiếc lá Thu tàn níu kéo gì?
con Cú kêu sương đêm trước đó
như nhắn tin xa buổi biệt ly.

Xa rồi các Đấng đâu còn nữa
” Phật ở trong tâm ” khó độ người
” Chúa ngự trên cao” lời vọng hứa
” Đấng em ” giờ bỏ lại bên đời.

Xa rồi con chữ buồn xơ xác
nét vẽ Ngựa hoang cũng nhạt nhòe
một sáng trong thu ngưng nốt nhạc
tiếng chuông tỉnh báo buồn người nghe.

Lại thêm lần nữa lá vàng rơi
yên nghĩ vĩnh hằng nhé bạn ơi !
cõi tạm tôi hoài mang dấu nhớ
giữ tên Trần Đại đến muôn đời

San Jose ngày 13/10/2020

Văn tế sống thị trường

Hỡi những con số
xanh xanh đỏ đỏ
hồn trôi giạt về đâu
mau lại đây cho ta tế sống
Cũng vì :
Muốn giăng bẫy đầu trên , đầu dưới kiếm cả 2 đường
lại sát chiêu kẻ dọc , kẻ ngang tìm luôn 1 mẻ
20 phần trăm lên lượm vài chục xu an toàn
20 phần trăm xuống ôm thêm nửa đồng rủnh rỉnh
TSLA lên xuống kinh hồn
TQQQ nhảy giựt tửng tửng
Nên chỉ xin :
mỗi tuần 5 K sống thật an nhàn
mỗi ngày 1 chấm đời vui như tết
Nhưng than ôi!
ước nào có được
mong khó thể thành
Ba ngày xanh đậm là con đường đạp dẫm lá vàng
bốn bữa đỏ tươi chắc thủy lộ về với cóc nhái
để hôm nay:
Đã qua 2 ngày rồi em xanh như tàu lá
thêm nửa buổi thôi anh tím tựa mồng tơi
nên buộc lòng phải làm bài tế sống
nếu có thiêng nghe được tiếng lôi về
hay lì lợm cũng ghì cương, đứng lại
chứ cắn càn thẳng cứng thêm, đứt dây
Hồn phách hiển linh
Về đây chứng giám

San Jose 10/1/2020