Muốn về thăm trường cũ

 

Muốn về thăm trường cũ
tìm lại tuổi ngây thơ
An Thôn Trang tên đủ
bao giờ đến bây giờ .

Muốn về thăm trường cũ
bạn bè ngày nắng mưa
có thằng nào tự thú
chuyện mất bò năm xưa

Muốn về thăm trường cũ
soi từng khuôn mặt quen
của một thời lam lũ
vẫn siêng năng sách đèn .

Nhưng trường cũ đã thay
dấu xưa đổi gót hài
tìm mãi trong hoài niệm
chợt khóe mắt bụi cay .

Nhưng trường cũ nay đâu
bụi phấn bạc mái đầu
đứa học trò viễn xứ
ngồi nhớ lòng thấm đau

Trở về thăm trường cũ
từ hình ảnh ngày xưa
tất cả là quá khứ
theo từng giọt nắng thưa .

Trở về thăm trường cũ
đi tìm gốc phượng già
đôi tim không còn đủ
mờ theo bước chân xa .

Trở về thăm trường cũ
khi dấu đời hằn in
nhìn hình xưa – rồi nhớ
An Thôn Trang đậm tình

Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
Thu Jan 18, 2018 11:28 am