Chịu kiếp luân hồi

 

Lên non như đã muốn tu
sao lời kinh vấp, mùa Thu còn về ?
Cầu nào qua được bến mê
cho ta rũ áo quay về với em !

Giữa trưa tháng tám
nắng hồng đâu để mây xám tràn về ?
lang thang đi, cuộn gói những đam mê
thành trăn trở khi Thu trở về quá sớm

Những muốn Hạ nồng hoài đến muộn
mà sao Thu sớm giữa hè buông

lên non ư! có vơi bớt nỗi đau buồn ?
tiếng niệm vấp theo tiếng chuông cảnh tỉnh

Bờ giác ngộ còn xa – tâm chưa được tịnh
khi Thu xưa lại đến sớm nữa rồi
Ta về thả đạo hạnh trôi
chấp tay nhận kiếp luân hồi bên em
thôi thì lỡ lạc lần thêm