Tâm không tịnh được

 

” Nơi Thiền mật
chốn Thiền môn
ý quy y Phật
thân tôn thờ tình ” *
trên lầu vọng xuống lời kinh
dưới sân có một bóng hình thoáng ngang

Nắng vàng lay động giọt
chim chuyền cành không hót – tâm thiền trôi
vầng mây xa vướng nhẹ bên lưng đồi
và gió hạ thổi rời hương phượng cũ

Nhắm mắt nguyện kinh hay tự thú ?
Ngồi Thiền chú giải được ăn năn ?

trong thâm sâu bao nỗi nhớ nhập nhằng
dẫu tiếng mõ cố làm hồn tỉnh lặng

như thoáng bóng bên ngoài còn động nắng
con đường xưa giờ thiếu vắng chân quen
lời kinh rối loạn dưới đèn
thiền môn đầy dáng hình em quanh tường
làm sao buông bỏ vấn vương ?

* Mượn của T Đk