Chờ tiếng chuông reo

Chờ tiếng chuông reo

Vẫn như chờ , lỗi hẹn
tiếng chuông đâu sao không đến để gieo mừng
tay lần tay nhẫm đếm rồi bâng khuâng
muốn san sẻ ngại ngần không dám gọi
Giữa bến đời buông câu sám hối
bên đường mơ nhận tội hoang đàng
bao nhiêu năm lầm lũi chốn trần gian
cũng đến lúc nên về ngang bến cũ

 

tiếng chuông đổ như lời tự thú
áo cơm hành em có chia sẽ niềm vui
buông câu mà dạ bùi ngùi
mai không cơm áo , xin lời yêu thương
dìu nhau đến cuối đoạn đường

 

Nợ vẫn còn mang

 

Mừng Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn

 

Chúc mừng Hoàng Tuấn
Kể từ nay lại bận rộn với chiếc computer
Lương thêm cao, rảnh rỗi với nàng thơ
Thu mát mẻ chén tạc chén thù càng thú vị .Cờ có lúc như lâm nước bí
Vận nhiều khi tưởng dứt thời may
Thảnh thơi vui thi pháp viết lai rai
Phóng bút mấy chữ tặng giai nhân mặc khách .

Thơ Hát Nói năng lên chùa quét rác
Dán đều đều cho các bạn xem chơi
Nâng niu hai chữ phùng thời .

Trần Nhất Lang

———————————————————–
Bài họa mì ăn liền với đại sư huynh

Nợ vẫn còn mang

Thấy bãng đề tên Tuấn
mở ra coi thì đúng cục nợ computer
tưởng buông gồng bỏ gánh để làm thơ
nào có biết phải vác cày hết thú vị

network đừng hòng mà bắt bí
program khó cản lúc đang may
chờ cuối tuần lại mở tiệc lai rai
mời tất cả bạn bè chọn ngày đãi khách

người có hỏi : ta là phu đổ rác
để bù vào nhiều ngày tháng rong chơi
cứ như sanh bất phùng thời

Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn