Sám hối lỡ làng

” Em ơi! Giữa cuộc vô thường
Tình tôi rớt hạt còn vương dặm về
Em đi bỏ lỡ câu thề
Tôi vào vô lượng não nề từ đây. ” *
Ngày tháng trôi, đếm ngược
mấy mươi năm còn lại được tro tàn
trong xa xăm ghi dấu lạnh chân hoang
ta nhặt mãi dòng thời gian – rất vội
Bàng bạc rơi hoàng hôn muộn tối
thẩn thờ đợi nét nguyệt xa ngày
em vô tình chận đứng những đêm say
nào có biết ta đọa đày giấu nhớ
đời viễn xứ thân mang đầy ngập nợ
đáy hành trang có tình lỡ khi xưa
bốn mùa gió vẫn đong đưa
câu thề giờ đã hóa thừa – dối gian
niêm kinh sám hối lỡ làng
* Mượn 4 câu của Thầy Viên Giác Canada
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn Mon Oct 19, 2015 2:30 pm