Không nỗi buồn nào giống nhau

Khi người đàn ông khóc
nước mắt không thấm gối chăn mà chảy ngược dòng
chảy tràn thành cả một con sông
chảy ngang qua vùng khô cằn sỏi đá

Biển dẫu mênh mông nhưng biển lạ
Hồ dù khô cạn vẫn hồ gần

Nửa kiếp người còn sót lại dấu chân
đi loanh quanh khó thoát lần thương hận
người đàn ông khóc không vì đời lận đận
nước mắt ngược dòng thấm tận tim đau
ngước trông đọng dấu nghẹn ngào

Wed Aug 15, 2012 6:28 pm