Trăng của thơ ta

Nẽo đời mấy giấc thường Hằng
theo chân Lý Bạch tìm Trăng – lặn chìm
túi thơ, bầu rượu, sương đêm
bỏ quên cay đắng bên thềm Trăng khuya

Lửng lơ vầng trăng khuyết
trải ánh vàng nhẹ tha thiết đáp bên hoa
chỉ nửa đời ta đã hóa cỗi già
vì cơm áo quên rượu trà cùng hoa, thưởng Nguyệt

Mấy bận đưa chân trong gió tuyết
bao phen mặc xác giữa mưa cuồng

Cám ơn Trăng vẫn mãi bên cạnh luôn
cho ta còn chút tơ vương mà đứng vững
đêm buồn Trăng cùng ta chịu đựng
rót rượu chờ Quỳnh, đợi thi hứng về ngang
” Ôi Trăng huyền nhiệm dịu dàng
Trải tâm tư thắp non ngàn biển sau”*
cùng Trăng ta buông bỏ sầu

*( mượn của Thúy Lan )

Tue Mar 13, 2012 10:54 am

Tài trình diễn

Muốn làm thân gỗ mục
nhưng vẫn lăn tròn – vòng vinh nhục chơi vơi
” Đón bình minh đeo mặt nạ đối đời
Tài tình diễn – trong vai tràn hạnh phúc ” *

Sáu khắc gượng cười qua địa ngục
Năm canh mơ khóc trước thiên đường

Áo phong phanh gió đông lạnh sáng tinh sương
lúc cơm áo , người có gặp giữa đường ta cũng dối
tài trình diễn – che cái nghèo không là tội
quay lưng đi cơ thể run, gợn nổi da gà
cúi đầu đi giữa xót xa
tên hề diễn vỡ ngọc ngà gấm nhung
ai hay lâm cảnh khốn cùng

* Mượn của Hoài Yên

Mon Mar 05, 2012 5:01 pm